Hóa ra đàn ông cảm kích là khi bất ngờ bắt gặp "không phòng vệ" của bóng hồng. Uổng bao nhiêu công chị em "dàn trận giăng bẫy".