(HHT_Online) Cô bạn “Cỏ dại” không những đóng phim đỉnh mà còn hát cực siêu, thậm chí, tài sáng tác và “múa” piano cũng đáng phải nể phục đấy :x