Hanoinet - Tháng 8/2008, Google đã củng cố vị trí là công cụ tìm kiếm (CCTK) được yêu thích hàng đầu tại Mỹ trong khi Microsoft và Yahoo lại tụt dốc.