24H.COM.VN - Ngày hôm qua, 17/01, Google.org - tổ chức từ thiện của Google Inc. - cho biết sẽ mở rộng hoạt động đầu tư từ năng lượng cho tới các dự án về sức khỏe, chống nghèo đói và sự thay đổi của khí hậu.