Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA)

*Tên người thực hiện giao dịch: Phan Huy Tâm *Mã chứng khoán giao dịch: GTA *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng *Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 4,500 cp (chiếm tỷ lệ 0.02%) *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,500 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cp *Mục đích thực hiện giao dịch: cân đối tài chính *Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 22/10/2009 đến ngày 21/11/2009