HĐQT CTCP Đầu tư & Sản xuất Thống Nhất (HOSE: GTN) quyết định thoái vốn góp tại công ty con là CTCP Tre Công nghiệp Thống Nhất, đồng thời mua lại toàn bộ cp của CTCP Sản xuất Tre Mộc Châu và tái cấu trúc thành công ty con của GTN.

Tài liệu đính kèm:
20151125_20151125 - GTN - NQ HDQT so 32 ve tai cau truc so huu linh vuc Tre Cong nghiep.pdf