Một người đàn ông lên đường đi nghỉ hè lúc vợ anh ta đi công tác chưa kịp về. Họ sắp xếp ...