Khi bắt gặp tình huống dưới đây, hai chàng trai trẻ phải bái phục cụ ông này sát đất.

Theo Tiin