Giadinh.net - Một cháu bé, một con người nhưng không biết chính xác được con ai, mấy tuổi, tên đầy đủ là gì?? Thời nay mà còn có cháu bé bị bỏ quên ngay giữa cộng đồng, bị cắt gân chân và đánh ...