(CafeF) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1354/QĐ-UBND phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ do UBND quận Tây Hồ.