up cho mẹ nó sớm bán được nhà.................

Mình đang cần bán gấp nhé...................... up cho mẹ nó sớm bán được nhà.................