Sáng nay, quận Hoàng Mai và Thanh Xuân đã bắt đầu triển khai tổ chức 500 điểm uống vắcxin tả miễn phí cho người dân. Dự kiến sẽ có 400.000 người dân tại hai quận này được uống văcxin tả.