(VnMedia) - Nạn móc túi, lấy trộm điện thoại đang gia tăng tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội như viện C, Xanhpol, viện Nhi... trong khi Ban quản lý dường như chưa có biện pháp nào để chấm dứt.