Bộ y tế khẳng định không cấm bán hàng rong nhưng Sở Y tế Hà Nội thì khăng khăng