em xin nhờ Mod đóng topic cho em ah.Tks Mod !

em xin nhờ Mod đóng topic cho em ah.Tks Mod !