THCL - Ngày 22/8, tại phiên họp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Nguyễn Đức Chung nêu ý kiến: Cần rà soát, xem xét lại, không nhất thiết phải có 30 ban chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã, mà công việc chưa chắc đạt hiệu quả, lại mất thời gian.

THCL - Ngày 22/8, tại phiên họp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Nguyễn Đức Chung nêu ý kiến: Cần rà soát, xem xét lại, không nhất thiết phải có 30 ban chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã, mà công việc chưa chắc đạt hiệu quả, lại mất thời gian.

Ha Noi: Can nhac viec giai the BCD 389 cac quan, huyen, thi - Anh 1

Hà Nội cân nhắc việc giải thể BCĐ 389 các quận, huyện, thị

Tại phiên họp, Sở Công thương đã báo cáo Dự thảo Quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP. Hà Nội.

Theo Sở Công thương, Ban Chỉ đạo 389/Hà Nội được thành lập từ năm 2014, tuy nhiên đến nay chưa có quy chế phối hợp, để có căn cứ pháp lý, quy định rõ trách nhiệm để các đơn vị phối hợp đạt hiệu quả hơn.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, cần quy định rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã. Thành phố đã có Ban Chỉ đạo 389, mỗi quận, huyện, thị lại có thêm 1 ban chỉ đạo, liệu có cần thiết không?

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Công thương sớm hoàn thiện đề án này, trong đó cần quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị ngay từ khâu đầu tiên đến khi kết thúc vụ việc. Nội dung quan trọng trong dự thảo quy chế là cần quy định rõ “Người phát ngôn” của Sở Công thương, phải thông tin kịp thời, khách quan các vụ việc nổi cộm đến các cơ quan thông tấn, báo chí...

Ha Noi: Can nhac viec giai the BCD 389 cac quan, huyen, thi - Anh 2

Kiểm tra hàng hóa vi phạm

Hiện nay, Hà Nội còn 108 ban chỉ đạo đang hoạt động. Có những việc các cơ quan, sở, ngành hoàn toàn chủ động giải quyết hoặc tham mưu, báo cáo lãnh đạo UBND Thành phố mà không nhất thiết phải có các ban chỉ đạo.

Văn phòng UBND Thành phố đề xuất kiện toàn các ban chỉ đạo theo hướng sáp nhập; giải thể những ban không phù hợp và chỉ giữ lại những ban mà Trung ương quy định phải thành lập. Tinh gọn bộ máy từ 108, xuống còn 48 ban chỉ đạo.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu Văn phòng UBND cùng các sở, ngành rà soát chính xác lại để đề xuất sáp nhập các ban với quy trình làm việc cụ thể.

Nguyễn Kiên