Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Hà Nội tăng 0,26% so với tháng trước và tăng 4,47% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Hà Nội tăng 0,26% so với tháng trước và tăng 4,47% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, 8/10 nhóm hàng tiêu dùng gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; văn hóa, giải trí và du lịch; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông, bưu chính viễn thông; tăng nhẹ, dao động ở mức từ 0,04% đến 0,66%. Riêng lương thực giảm nhẹ ở mức 0,82% so tháng trước, còn nhóm giáo dục vẫn giữ nguyên. Theo đánh giá của các chuyên gia Cục Thống kê thành phố Hà Nội, nhìn chung trong tháng 10, các mặt hàng tiêu dùng tương đối ổn định. Dự kiến tốc độ tăng chỉ số giá bình quân 1 tháng của 10 tháng năm 2009 là 0,47% và 10 tháng 2009 so với cùng kỳ là 8,94%. Chỉ số giá vàng tăng 4,94% so tháng trước, chỉ số giá đôla Mỹ giảm 0,45% so với tháng trước./. Anh Tùng (Vietnam+)