Thích căn thứ nhất, giá này có bớt ko bác chủ?

Thích căn thứ nhất, giá này có bớt ko bác chủ?