Bác nào có nhu cầu ở nhà đẹp, hoặc người nước ngoài nào có nhu cầu thuê nhà liên hệ với bác Kha nhé!

Bác nào có nhu cầu ở nhà đẹp, hoặc người nước ngoài nào có nhu cầu thuê nhà liên hệ với bác Kha nhé!