Hôm qua (26/3), ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội chưa thể công bố hết dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm mặc dù về thời gian, sau 15 ngày, Hà Nội không có thêm bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả.