Mặc dù còn hơn 3 tháng nữa mới đến tết Nguyên Đán, nhưng vào thời điểm hiện nay, Sở Thương mại Hà Nội đã chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm bình ổn giá trong dịp này.