(HQ Online)- Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND TP. Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 732,3 ha đất trồng lúa để thực hiện 108 dự án, công trình.

Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11-5-2012.

Uyển Như