Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để phản ánh các hiện tượng thu - chi không đúng quy định năm học 2017 - 2018, tại các trường học trên địa bàn.

Ha Noi: Cong bo duong day nong tiep nhan phan anh cac hien tuong tieu cuc trong giao duc - Anh 1

Số điện thoại đường dây nóng của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội: 0902139764

Ngoài ra, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội công bố số điện thoại đường dây nóng của 30 quận, huyện, thị xã để học sinh, phụ huynh học sinh và người dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu - chi không đúng quy định năm học 2017 - 2018 tại các trường trên địa bàn.

PV