Họ có thể ngủ ở mọi nơi, mọi lúc, mọi tư thế! Người lao động bình dân lên Hà Nội kiếm sống có “khả năng” biến bất cứ nơi nào thành… giường ngủ!