KTĐT - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1467/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành trên địa bàn thành phố Hà Nội thuốc viên nang mềm LAPALIVER, lô sản xuất: 018402, HD: 31/8/2013, SĐK: VN-4644-07 do Công ty Hankook Korus Pharm. Co., Ltd - Hàn Quốc sản xuất. Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 nhập khẩu.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Kim và Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 khẩn trương thu hồi toàn bộ lô thuốc nêu trên, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược, Thanh tra) trước ngày 18/6/2012 theo đúng quy định; các đơn vị khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, báo cáo Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược, Thanh tra) theo quy định (nếu có).

Phòng y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề trong phạm vi quản lý, các nhà thuốc, bệnh viện trên địa bàn (bệnh viên ngành, bệnh viện trung ương…), tiến hành kiểm tra việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, tổng hợp báo cáo Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược, Thanh tra) theo quy định (nếu có). Phòng Nghiệp vụ Dược là thường trực, phối hợp với Thanh tra Sở, phòng Nghiệp vụ Y, phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Trung tâm kiểm nghiệm để điều tra, giám sát việc thu hồi, báo cáo thu hồi và xử lý thuốc thu hồi theo đúng quy định./.