Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đến Đại hội hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (năm 2016), khoảng thời gian 30 năm Đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự phát triển của đất nước ta. 30 năm ấy, Thủ đô Hà Nội có những đổi thay, đi lên đáng tự hào, “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong đợi.

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 1

Tàu điện là phương tiện giao thông công cộng chủ yếu của Hà Nội thập niên 80-90

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 2

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 3

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 4

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 5

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 6

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 7

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 8

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 9

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 10

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 11

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 12

Ha Noi doi thay tung ngay - Anh 13