Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cho biết dự kiến trong năm 2008 này, Hà Nội sẽ thu hút khoảng 300 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2-3 tỷ USD.