Toàn địa bàn Thủ đô Hà Nội bao gồm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND thành phố, các cơ quan chính trị-văn hóa các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng, các địa điểm diễn ra lễ hội, nơi vui chơi giải trí...sẽ được đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục…