(Toquoc)- Hai ngày sau thông tin cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) bị bắt lan rộng, tại các điểm giao dịch của ngân hàng này ở Hà Nội hầu như không có xáo trộn, thậm chí hoạt động lại ít nhiều trùng xuống.