Hanoinet - Diện mạo của Hà Nội cách đây gần nửa thế kỷ đã được khái quát tương đối toàn diện trong cuốn sơ thảo về lịch sử Thủ đô.