KTĐT - Đây là chỉ đạo của UBND TP Hà Nội đối với Sở Y tế Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã nhằm tăng cường công tác an toàn tiêm chủng.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác an toàn tiêm chủng.

Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động tăng cường công tác an toàn tiêm chủng. Đặc biệt, lưu ý tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện tất cả các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng trên địa bàn, nhanh chóng khắc phục ngay những tồn tại về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, bảo đảm các điểm tiêm chủng theo đúng quy định.

Ảnh minh họa.

Giám đốc các bệnh viện sản, nhi, bệnh viện đa khoa có phòng sinh rà soát việc bố trí điểm tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế để tiếp tục triển khai tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh.

Tăng cường đầu tư cho công tác tiêm chủng, đặc biệt là đầu tư cho dây chuyền lạnh và các trang thiết bị cần thiết trong công tác tiêm chủng.

Chủ động điều chỉnh nguồn ngân sách tại địa phương hoặc lồng ghép các nội dung phù hợp để bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng bảo đảm đạt các mục tiêu của kế hoạch.

Cũng nhằm tăng cường công tác an toàn tiêm chủng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu Sở Y tế các địa phương tiếp tục thanh tra, kiểm tra toàn diện tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng, chất lượng tiêm chủng và đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em.

Đối với các điểm tiêm chủng tuyến tỉnh, Bộ trưởng yêu cầu các Sở Y tế lập danh sách các điểm tiêm chủng trên địa bàn và tiến hành thanh tra, kiểm tra. Trường hợp cần thiết, kiểm tra lại các điểm đã được thanh tra, kiểm tra để xác định tiến độ khắc phục những tồn tại. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào điều kiện của cơ sở tiêm chủng và việc bảo quản vắc-xin, trong đó có vắc-xin Quinvaxem. Dựa trên kết quả thanh tra, kiểm tra, Sở Y tế các địa phương xây dựng kế hoạch khắc phục ngay những tồn tại trong công tác tiêm chủng của các điểm tiêm chủng trên địa bàn. Đồng thời phải công bố công khai số điện thoại của điểm tiêm chủng và tên người có trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến tiêm chủng.

Trong tháng 8 và 9/2013, Bộ Y tế và các Viện vệ sinh dịch tễ cũng như các sở y tế tỉnh, thành phố đã triển khai đồng loạt hoạt động thanh kiểm tra cơ sở tiêm chủng, tập huấn, truyền thông về an toàn tiêm chủng theo kế hoạch tăng cường an toàn tiêm chủng. Hầu hết các địa phương đã khẩn trương, chủ động thực hiện kế hoạch trên. Tuy nhiên, tiến độ thanh tra, kiểm tra tại một số địa phương chậm, chưa khắc phục triệt để các yếu kém của các cơ sở tiêm chủng...