Từ 20h30' đến 21h30' tối 28/3, hàng tỷ người thuộc 3.929 thành phố trên khắp hành tinh cùng tắt đèn trong Giờ trái đất nhằm ủng hộ các nỗ lực chống lại sự biến đổi khí hậu.