Ông Sự đi hôm trước, ông Phúc nối gót hôm sau. Bóng đá Hà Nội run rẩy bước vào mùa thay tướng, thay cho có vậy thôi chứ ít ai dám mong chờ vận hội mới cho cả HP.HN lẫn HN.ACB.