Sau Tết, thị trường lao động ở Hà Nội đã nhộn nhịp trở lại. Nhưng cũng có không ít người làm thuê bỏ việc, khiến nhiều "ông bà chủ đứng ngồi không yên”. Họ chính là những lao động giúp việc cho các gia đình...