Trước ngày 28/2, cho phép các phương tiện hoạt động trên những tuyến vận tải từ Trạm đón trả khách Thanh Xuân đi các bến xe của tỉnh Sơn La vào bến xe Yên Nghĩa đón trả khách.

Sở GTVT Hà Nội vừa ra thông báo về việc điều chuyển các phương tiện hoạt động trên các tuyến vận tải từ Trạm đón trả khách Thanh Xuân đi các bến xe của tỉnh Sơn La. Theo đó, sẽ ngừng sử dụng Trạm đón trả khách Thanh Xuân từ ngày 1/3/2010. Cụ thể, Từ ngày 1/3/2010 (tức 16 tháng Giêng), Sở GTVT sẽ điều chuyển toàn bộ các phương tiện nêu trên về hoạt động đón trả khách tại bến xe Yên Nghĩa, không tiếp tục sử dụng Trạm đón trả khách Thanh Xuân như một bến xe khách.