Hanoinet Ngoài ra, một số tổng kết cho thấy: 53,1% người đồng tính nam quan hệ tình dục qua đường miệng; 32,3% qua đường hậu môn; 61,5% quan hệ tình dục không thâm nhập như ôm, hôn, vuốt ve.