Nhiều người dân giả bộ bao vây xã để khiếu nại, xã lo giải quyết thì bên ngoài họ tập kết vật liệu xây nhà tốc hành. Ông Đỗ Đức Phương - Phó Chánh Thanh tra...