Nỗi lo Hà Nội bị lấp đầy chỗ trống với phế thải luôn hiện hữu khi những núi phế thải đô thị xuất hiện ngày một nhiều.

Video: Hà Nội nhếch nhác trước nạn “đổ trộm phế thải”:

Theo VTC1