Ngày 29-3, ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết: "Qua 2 tháng ra quân kiểm tra các cơ sở sản xuất nước tinh khiết trên địa bàn Hà Nội, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội và đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đã lấy 57 mẫu nước tinh khiết để làm xét nghiệm, trong đó phát hiện 10 mẫu nước không đạt tiêu chuẩn, độ PH thấp không đạt quy chuẩn cho phép".