Sau nhiều năm để trống khu gầm của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội đang cho trồng 1.500 cây cau bụi.

VnExpress