(HNM) - Bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết: thành phố đang siết chặt quản lý chế độ lương tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.