Sáng nay, tại phiên họp bất thường, HĐND Hà Nội đã bỏ phiếu tán thành phương án mở rộng địa giới hành chính thủ đô với diện tích hơn 3.300 km², dân số 6 triệu người.