(HNMO) -Tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, ước tính đến hết tháng 3/2008, Hà Nội đã thu hút được 72 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 574,8 triệu USD, trong đó số dự án cấp mới là 67 với vốn đầu tư đăng ký là 542 triệu USD.