Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội cho biết, 10 tháng qua, nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ tại Hà Nội đạt 90,444 tỷ đồng, tăng trên 24% so với thời điểm đầu năm.