Chỉ cần mua vé buýt nhanh, người dân Hà Nội có thể dùng được cho toàn bộ hệ thống buýt thường và các tàu đường sắt trên cao.

Duy Anh - Văn Chương