Hà Nội sửa đổi và bổ sung trong đối tượng áp giá kinh doanh dịch vụ, như: Cơ sở hoạt động kinh doanh của công ty truyền thông, công ty truyền hình cáp và công ty truyền hình kỹ thuật số mặt đất; Các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao...

Căn cứ Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường; Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/2/2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã triển khai thực hiện biểu giá bán điện mới có hiệu lực kể từ 1/3 tới. Ảnh Vietnamnet Theo đó, bãi bỏ Công văn số 8527/BCT-ĐTĐL ngày 28/8/2009 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện giảm giá điện giờ cao điểm. Hà Nội bổ sung thêm giá bán buôn điện sử dụng cho bơm nước tưới tiêu, mua điện sau công tơ tổng bán buôn điện nông thôn. Sản lượng điện áp dụng giá bán buôn cho bơm nước tưới tiêu tại công tơ tổng được xác định bằng tổng sản lượng điện thương phẩm của các hộ sử dụng điện bơm nước tưới tiêu đo được tại các công tơ bán lẻ nhân với 1,1 (tỷ lệ tổn thất điện năng lưới hạ thế sau công tơ tổng được tính bằng 10%). Đối với bán buôn điện sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư; bán buôn điện sinh hoạt cho nhà ở tập thể của cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, cơ sở dưỡng lão, người tàn tật, trại trẻ mồ côi, nhà ở của người tu hành áp dụng như sau: Trường hợp có thể kê khai được số người thì được tính bình quân 4 người tương đương một hộ gia đình để tính định mức điện sinh hoạt bậc thang như quy định tại điểm b Khoản này. Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán buôn điện sinh hoạt của bậc thang từ 101-150 kWh theo khu vực tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này. Đối với giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư cho mục đích khác: Trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày ghi chỉ số tại công tơ tổng trong một kỳ thanh toán, đơn vị bán lẻ điện phải cung cấp cho Bên bán hóa đơn hoặc bảng kê sản lượng điện thương phẩm cho các mục đích sử dụng khác, số hộ mua lẻ điện sinh hoạt sau công tơ tổng có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện kèm theo danh sách các hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có) được UBND cấp xã xác nhận để tính toán hóa đơn tiền điện. Quá thời hạn trên, nếu đơn vị bán lẻ điện không cung cấp đủ các chứng từ kể trên, Bên bán buôn điện được phép áp giá bán buôn điện sinh hoạt bậc thang từ 101 đến 150 kWh của khu vực tương ứng cho toàn bộ phần sản lượng điện sinh hoạt tính tại công tơ tổng. Giá bán buôn điện sinh hoạt cho các nhà chung cư cao tầng tại thành phố và khu đô thị mới bằng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang quy định tại Điều 15 Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/2/2010 của Bộ Công Thương trừ lùi 2,5% theo các mức bậc thang tương ứng. Đối với nhà chung cư cao tầng tại thành phố và khu đô thị mới: trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày ghi chỉ số công tơ tổng, đơn vị bán lẻ điện phải cung cấp cho Bên bán hóa đơn hoặc bảng kê sản lượng điện thương phẩm sử dụng cho các mục đích khác, số hộ mua lẻ điện sinh hoạt sau công tơ tổng có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện kèm theo danh sách các hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có) được UBND phường xác nhận để tính toán hóa đơn tiền điện. Quá thời hạn trên, nếu đơn vị bán lẻ điện không cung cấp đủ các chứng từ kể trên, Bên bán điện được phép áp giá bán buôn điện sinh hoạt của bậc thang từ 201 đến 300 kWh cho toàn bộ phần sản lượng điện sinh hoạt bán qua công tơ tổng. Giá bán lẻ điện tiêu dùng sinh hoạt bậc thang (SHBT) quy định tại Điều 15 bao gồm 7 mức giá bậc thang. Đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà có thời hạn từ 12 tháng trở lên thì chủ nhà trực tiếp ký Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) hoặc ủy quyền cho đại diện người lao động hoặc sinh viên thuê nhà ký kết HĐMBĐ (có bảo lãnh thanh toán tiền điện của chủ nhà). Trong trường hợp này, cứ 4 người (căn cứ vào giấy đăng ký tạm trú) tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, cụ thể: 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức. Trường hợp thời hạn thuê nhà dưới 12 tháng, chủ nhà phải trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện. Bổ sung trong đối tượng áp giá cho các ngành sản xuất, như:Văn phòng quản lý sản xuất của các tập đoàn, tổng công ty, công ty; Các tổng đài, mạng truyền dẫn, trạm thu, phát sóng thuộc các công ty viễn thông; Các cơ sở dệt vải, chăn nuôi, ấp trứng gà, vịt, xay xát gạo, làm đá đông lạnh, hàn, xì, cưa xẻ, đồ mộc. Hà Nội sửa đổi và bổ sung trong đối tượng áp giá kinh doanh dịch vụ, như: Cơ sở hoạt động kinh doanh của công ty truyền thông, công ty truyền hình cáp và công ty truyền hình kỹ thuật số mặt đất; Các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao như bể bơi, sân quần vợt, sân golf; Các nhà hát, công ty biểu diễn; công ty chiếu bóng và rạp chiếu bóng; rạp xiếc; Điện dùng cho các hoạt động trong lĩnh vực thông tin, bưu chính (trừ dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính bắt buộc là các dịch vụ công ích), viễn thông (trừ các tổng đài, mạng truyền dẫn, trạm thu, phát sóng thuộc các công ty viễn thông). TTXVN