Mình vẫn đang cần tuyển mọi người nhé.

Oánh dấu cái cho bà chị ở quê lên làm nào... Ah quên, tuyển trực tiếp hay là trung tâm giới thiệu việc làm tuyển đấy ạ????? Tuyển trực tiếp nha bạn. Có gì bạn alo cho mình nhé! Tuyển trực tiếp nha bạn. Có gì alo cho mình nhé! Các bạn biết bảo cho tớ nhé. Có chỗ ăn ở thoáng mát nhé. Mình vẫn đang cần tuyển mọi người nhé.