Ngày 13/4, tại hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt nội dung, phương thức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo phương hướng nhân sự BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 15, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Trên tinh thần phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, Đảng bộ thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, đồng thời vận dụng ở mức cao nhất để tiếp tục mở rộng, phát huy dân chủ trong công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nói chung và công tác giới thiệu nhân sự nói riêng.

Mặc dù sẽ rất khó khăn, nhưng các cấp, các ngành phải phấn đấu quyết liệt để đạt được yêu cầu về tỷ lệ cán bộ cấp ủy là nữ và trẻ (theo Chỉ thị 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị là không dưới 15%). Đây là yêu cầu rất cao, rất quan trọng. Sắp tới, Ban Thường vụ giao Ban Tổ chức phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ và nhiều cơ quan để rà soát, giới thiệu nhân sự. Theo Ban Tổ chức Thành ủy, tính đến tháng 4/2010, BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội có 86 đồng chí, trong đó 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 97,6% có trình độ cao cấp và cử nhân lý luận chính trị, tuổi bình quân đầu khóa của BCH là 49,5. Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ TP (dự kiến tháng 10/2010), dự kiến có khoảng 40 cấp ủy viên đương nhiệm không đủ về độ tuổi để tiếp tục tái cử. Ban Thường vụ Thành ủy đã giới thiệu, đưa vào danh sách quy hoạch BCH khóa 15 là 119 đồng chí (không kể 6 người chuyển công tác), trong đó có 55 người đương nhiệm. Hiện tại, cơ cấu cán bộ nữ và cán bộ trẻ trong danh sách quy hoạch BCH Đảng bộ Thành phố khóa 15; bí thư các quận, huyện ủy, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và cấp trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội đạt tỷ lệ thấp (tỷ lệ cán bộ nữ đạt hơn 10%; cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chỉ đạt 2,2%)./.