[Kênh14] - Chuyện phim trường lắm điều thú vị của Mike và Ah Sa.