Trên địa bàn xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hiện đã bùng phát dịch tả ở heo khiến hàng trăm con heo bị nhiễm dịch và chết.